آخرین ارسال های انجمن

کمی طاقت داشته باشید...
عنوانپاسخبازدیدتوسط
0435ARTADIS
0226ARTADIS
0197ARTADIS
1799ARTADIS
1954mohammadsaeed
71281ARTADIS
0443ARTADIS

اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 94

 اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 94

☜دوســ♥ـتــ داشـــتن ♚مــن♚

↓↑ليـــاقــتـــ مـــــی خواد ↓↑

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

●✘ هـیـشـ..↯..ـکـی . . .✘●•

•●✘ انـدازه↜ خـ....ـودت ↝. . .✘●•

•●✘ ارزش نـ..⇡..ـداره . . .✘ ●•

•●✘ تـ...ـا مـیـ..↯..ـتـونـی . . .✘●•

•●✘ خـ....ـود خـ...⇡.ـواه بـ..ـاش. . .✘●•"$"

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

⇜نَبــــودش برام سَـــــخته ...

↫امــــا دیگـه بودنِشَـــــم

هیــچ حِــسی بِـــهِم نمیـــده ..

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞

↺عِـــشق ↻

⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨

یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢

رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

↶حــــاضِرَم هَــرکـاری کُنََــم↷

↜بَـرگَــــــردَم بِه روزایـــی کِه↝

مـــــجازیــــــ رو نِـمیــشْنـاخْــتَــــم

︶︿︶

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

⇺ ےِ جـورے •● خـوبــ ●• باشـــ

← کـہ اگـہ ⇣⇡ کســے ⇣⇡ ولـتــ کــرد

⇺ بـہ خـودشــ【ظلـمــ】کـرده باشـہ .

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

سَـلامــتـےِ ⇦خـــــاطـرَم⇨کـــــہ هیـــ↻ــچ کَـــــس کـــــارے ×نَکَـــــرد× بـــــہ +خـــــاطـرَم➣

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

��⇚مــَــــــنْ⇛ مُــــتِــــنــَــفِّـــــر⛔ نـِــــــمــــیــــــشـَــم...✋

فَقَـط≅ بـــــیــخــیـــــال میــشَـــم ヅ

اونـَــم یــِـــــــــهــــــــــویے

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﻣـــﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻧﺒﺎﻝ ڪﺴــــــــــــــے ♥ ✦

ﻧﺒﻮﺩﯾـــــــــــﻢ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯿـــــــــــﻢ ✦ ♥

ﻫﺮ ڪـــــــــــــے ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ♥ خودش میاد.

بعله اینجوریاس...

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

هــِـــی دُنـیــــــــــــ‌آ★ ← نـــــــــآمَردَم اَگِـ‌ه بـآ صِـ‌دآی خـَنـدَم→ نـَرَقـصـوْنـَمـِتْ

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

✔هم عاشقتم✔

↶هم ازت متنفرم↷

↺میانگین که بگیری↻

†میبینی برام مهم نیستی†

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

مشترک مورد نظر خطشو

✘ تـــورو

✘ احســـاستو

✘ عشـــقتو

✘ وجـــــــــودتو

...✘

به یـکی دیگه که کارای بهتر بلد بود

فروخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت....☞

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

هی با تـــــوام !!!

کم کم دارد یادت بخیـــــر میشود ...

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

↜↜ ﻣــَــﻦ

ﺍﮔـہ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫـَــمــــه ﺭﻭ ببـــَﺨــﺸﻢ

ﮐﻪ ﺁﺩﻡ نــمیــشدم ↶↶↶

☜....ﺧــٌـــــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸــﺪﻡ ...⭕☞

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﻏــــﺮﻭﺭﻡ♚⇨

☜ﯾﻚ☞ ﺍﻣﭙــــﺮﺍﻃﻮﺭﻯ♚ﻛﺒﯿـــﺮ♚ ﺍﺳﺖ

↓↑ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﯿﭻ ﻛَﺲ ﺟﺰ **ﺧﺪﺍ ** ﺳﻘــ↭ــﻮﻁ↓↑

•● •●✘ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ✘●¤√

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

من از بچگی با

خـــــــــــودم بزرگ شدم….

الان با خودم تـــــــــفاهم ندارم

تو دوروزه اومدی چی مـــــیگی ؟!؟!؟!

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

+مــیگَـن مــیرَمـ جَــهَـنَـم ...

خـــو بــه جَـهَـنَـم ...⇀

مَــگِـه تـا الــان

کُـجـا داشــتَـم زِنـدگــی مـیکــردَم؟؟
یِ
جـور مـیشَـم صـادره از جَـهَـنَم به جَـهَـنَـم !!

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﻣﻦ ﻫﯿــــــــــــــــــﭻ ﻭﻗﺖ ﻧِﻤﯽ ﺑﺎﺯﻡ .

ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ،

ﯾﺎ تجــــربه میکــــنم✘✘✘

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

❂✘⇜ خـــــــــــودم زانــــــو دارم...

شــــــونه بـــقیــــہ رو میــــــخــــــوام

چیـــــکــــــار⇨❂✘

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

اَلَکـــی مَـلـکــی نـــnochــوچ

⇦مـــَـــــــــــڹ⇨

یـــہ هــ☝ــــویـی

راسـتـکـ↯ـی

قـِیـــــد

هـــَمـِــــہ چـیـــزو میـزَنـــ‍َم

میـــزارم میـــhehــرم...

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

✘بهِــمْ ميــگــَن تـخُــسْ نَبـــآش

هــــِـــہツ

اْنـگــــآر بـــہ

آب بگَــن خيـــسْ نَبــــآش✘

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

♣❌ازخودم خوشم میاد میدونی چرا؟؟!!❌♣

✔چون خیلیا میخوان سر به تنم نباشه✔

↙هــــــــــــــــــــــِه↘

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

عکس العملتــــــــ خیلــــی دیدنیه

وقتی

بابرخورد سنگینمـــــــــ

سبکتـــــــ میکنمـــــــــ....

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

♥مـــــــــــــــــــــــــــن

یــــــــــه اتــــــــــفــــــــــاقِ خــــــــوبــــــــم کـه

تــــــــــو زنـدگـــــــــــ❤ـــــــیِ دورُ وریــام افــتــادم

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

✖ دم خـــــــــــــــودم گـــــــــــــرم

که وقتـــــــــــــــی

خــــــــــــــــودی زد ↙↙

✖خندیــــــــــــــــــدم

ُ گفتـــــــــــــــــــم

تاریـــک

بــــــود نشناخــــــــتم

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

↮ میگـــی میـــرَم ,

هـِٰـــʘ͜͡ʘـــــهـٰ!!!

مَنـــ همــــون♪تُخـــسَم♪

↮⇜ خـــودم ↫بَـــنــدایِ کَــفشـــاتـــو↬ میـــبَــنـــدَم ⇝

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﺩﻭﺭ ﻣـَـــﻦ【ﺣـﺎﺷـــﯿـﻪ】ﺯﯾــــاﺩﻩ

ﻭﻟــﯽ ﻣـُــﻬـﻢ ﺍﯾـﻨِـــﻪ ﮐـــﻪ

⇜ﻣـَـــﻦﺧــﻮﺩﻡ⇝

⇑⇓ ﺍﺻـــــﻞِ ﺩﺍﺳـ♚ـــﺘﺎﻧـَــﻢ ⇑⇓

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

پُـره مُدلـه  دورم‍ــ.

←منم‍ــ حال‍ــ می کنم فقط‍ــ با

《مـدله》خودم ⚠

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

خيليـــــا ميخـــــواڹ منۅ "خـــــراٻ" كڹڹ 

ولے 

نميـدونن من مـــــهـنــدسم

إز "خرابہ ها "برج مـيسازم

- -- --- ---- ----- ------ ----- ---- --- -- -

ﺷﺎﯾــَـــــﺪﺗــﻮ ﺩُﻧـــﯿﺎے ﻣِﺠـﺎﺯﯾـــٰت

فــــ‌ِرندات...

ﻻﯾـــڪات...

کاﻣﻨﺘــــﺎت...

ﻋﺸقـــات...

ﺍﺯ ﻣــﺎ ﺑﯿـٰــــــــﺸﺘـَﺮ ﺑﺎﺷـہ!!!

ﺍﻣـــــﺎﺍﺍﺍﺍ ﯾـــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــــہ??

ﻧــــِـتت قطع بشه...

هیچی نیستی


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی